MasterPLANNING 2024

Business Master Planning 2022 là khóa lập kế hoạch năm 2 ngày giúp các Chủ doanh nghiệp xây dựng kế hoạch kinh doanh tổng thể và kết quả tài chính cho năm 2022.

Chia sẻ

MasterPLANNING

Business Master Planning 2022 là khóa lập kế hoạch năm 2 ngày giúp các Chủ doanh nghiệp xây dựng kế hoạch kinh doanh tổng thể và kết quả tài chính cho năm 2022.

Chia sẻ

MasterPLANNING (MAP02, Buổi 2)

Business Master Planning 2022 là khóa lập kế hoạch năm 2.5 ngày giúp các Chủ doanh nghiệp xây dựng kế hoạch kinh doanh tổng thể và kết quả tài chính cho năm 2022.

Chia sẻ

Đăng ký để nhận

Quà tặng
01 giờ huấn luyện
cùng các chuyên gia

Giỏ hàng

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping