CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ CÁC THÀNH  PHẦN CHÍNH

Nội dung

Chiến lược kinh doanh –  hiểu đơn giản nhất là một công cụ giúp bạn đạt được các mục tiêu kinh doanh của mình!

Chiến lược cung cấp các nguyên tắc hướng dẫn cho nhiều quyết định của tổ chức, chẳng hạn như việc tuyển dụng hoặc phát triển sản phẩm mới… Và giúp bạn xác định các phương pháp và chiến thuật bạn cần thực hiện trong từng bước đi của mình.

Tạo một chiến lược phù hợp với tầm nhìn của tổ chức là một công việc tốn thời gian. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về chiến lược kinh doanh là gì và khám phá các yếu tố chính để hiểu chiến lược kinh doanh.

Về mặt lý thuyết, chiến lược kinh doanh rất dễ hiểu, nhưng việc phát triển một chiến lược kinh doanh tốt và triển khai nó không phải là một. 

Chiến lược kinh doanh là gì?

Về bản chất, chiến lược kinh doanh là một kế hoạch tổng thể của tổ chức. Kế hoạch này là những gì ban quản lý của một công ty phát triển và thực hiện để đạt được các mục tiêu chiến lược của họ. Về cơ bản, một kế hoạch kinh doanh là một bản phác thảo dài hạn về đích đến chiến lược mong muốn cho một công ty.

Bản kế hoạch dài hạn này sẽ bao gồm những phác thảo về các quyết định chiến lược cũng như chiến thuật mà một công ty phải thực hiện để đạt được mục tiêu tổng thể của mình. Chiến lược kinh doanh sau đó sẽ hoạt động như một khuôn khổ trung tâm để quản lý.

Một khi khuôn khổ này được xác định, quản lý phải coi nó như hơi thở của mình. Nó giúp các bộ phận khác nhau trong một doanh nghiệp làm việc ăn í; đảm bảo rằng tất cả các quyết định của bộ phận đều hỗ trợ định hướng chung của tổ chức. Điều này giúp tránh tình trạng các nhóm khác nhau xung đột trong công việc.

“Dù chiến lược có đẹp đẽ đến đâu, thỉnh thoảng bạn cũng nên nhìn vào kết quả.” – Winston Churchill

Chiến lược khác với chiến thuật như thế nào?

Trước khi đi vào chi tiết cách xây dựng chiến lược kinh doanh, điều quan trọng là phải hiểu chiến lược khác với chiến thuật như thế nào. Trên thực tế chúng tương trợ lẫn nhau, nhưng lại là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Chiến lược kinh doanh đề cập đến mục tiêu hoặc lộ trình dài hạn cho một tổ chức và cách tổ chức lên kế hoạch để đạt được chúng. Hoặc con đường mà tổ chức sẽ thực hiện để đạt được mục tiêu của mình.

Ngược lại, các chiến thuật đề cập đến tập hợp các hành động cụ thể được thực hiện để đạt được các mục tiêu hoặc chiến lược của tổ chức.

Ví dụ, một công ty có thể có tầm nhìn chiến lược để trở thành nhà cung cấp sản phẩm rẻ nhất trên thị trường. Điều này đòi hỏi các nhà quản lý của họ phải đàm phán với các nhà cung cấp, giảm chi phí mua hàng. Đây là một động thái chiến thuật được thực hiện để đạt được chiến lược đã đề ra.

“Chiến thuật tốt có thể cứu vãn chiến lược tồi tệ nhất. Chiến thuật tồi sẽ phá hủy ngay cả chiến lược tốt nhất.” – Tướng George S. Patton Jr.

Các thành phần chính của một chiến lược kinh doanh là gì?

Các chiến lược kinh doanh có đủ “hình dạng” và “kích cỡ”. Tuy nhiên, hầu hết các bản chiến lược kinh doanh sẽ có những nội dung sau:

1. Tầm nhìn và mục tiêu

Một chiến lược kinh doanh nhằm giúp bạn đạt được các mục tiêu kinh doanh của mình. Yếu tố tầm nhìn cung cấp một định hướng rõ ràng cho doanh nghiệp. Điều này cho phép bạn phát triển các chiến thuật trong chiến lược kinh doanh về những nhiệm vụ cần hoàn thành và nguồn lực nào của doanh nghiệp sẽ chịu trách nhiệm về chúng.

2. Giá trị cốt lõi

Chiến lược kinh doanh hướng dẫn các nhà lãnh đạo, cũng như các bộ phận về những gì nên làm và không nên làm, theo các giá trị cốt lõi của tổ chức. Việc xác định các giá trị cốt lõi của tổ chức giúp đảm bảo rằng nhân viên ở trên cùng một trang và có cùng mục tiêu.

3. SWOT (điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức)

Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, hiểu được điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa của nó là rất quan trọng. Đây là một phần cốt lõi của bất kỳ chiến lược kinh doanh nào và đảm bảo rằng sự khiêm tốn và tự nhận thức luôn hiện hữu. Hiểu điều này giúp xác định thị trường mà doanh nghiệp có thể giành chiến thắng.

4. Chiến thuật và cách vận hành

Yếu tố chiến thuật của một chiến lược kinh doanh sẽ đặt ra các hoạt động chi tiết giúp xác định cách thức thực hiện công việc. Phân phối chiến thuật là rất quan trọng đối với sự thành công của bất kỳ chiến lược kinh doanh nào; nó này đảm bảo rằng thời gian và công sức sẽ không bị lãng phí.

5. Nguồn lực và phân bổ nguồn lực

Nói chung, yếu tố nguồn lực của một kế hoạch kinh doanh sẽ bao gồm việc phân bổ các nguồn lực hiện có; cũng như nơi sẽ tìm thấy các nguồn lực bổ sung. Hầu hết các doanh nghiệp đều dựa vào nhiều nguồn lực khác nhau, con người, công nghệ, tài chính và vật chất. Có một bức tranh rõ ràng về những điều này và các yêu cầu trong tương lai cho phép các nhà lãnh đạo thấy được nơi cần thêm nhiều nguồn lực hơn để đạt được mục tiêu của họ.

6. Đo lường và phân tích

Giai đoạn đánh giá nhấn mạnh vào cách thức hoạt động của một doanh nghiệp liên quan đến chiến lược. Đo lường, giúp bạn bám sát chiến lược, xác định thời hạn và mục tiêu, đồng thời giải quyết những vấn đề như mối quan tâm về ngân sách. Ngày nay, dữ liệu và nền tảng kinh doanh thông minh đóng một vai trò quan trọng trong giai đoạn này.

 

Chia sẻ

Đăng ký để nhận

Quà tặng
01 giờ huấn luyện
cùng các chuyên gia

Giỏ hàng

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping