ỦY QUYỀN PHẦN 3: TÁM CẤP ĐỘ ỦY QUYỀN

Nội dung

Ủy quyền không chỉ đơn thuần là chỉ định ai đó làm một việc gì đó. Hai bài viết trước chúng ta đã cùng thảo luận chi tiết về vấn đề đó, đặc biệt là khi đánh giá lợi ích của việc ủy ​​quyền.

Nhưng các nhân viên khác nhau có thể chấp nhận và quản lý các mức độ chuyên môn khác nhau về nhiệm vụ, ra quyết định và quyền tự chủ trong việc thực hiện công việc. Nhân viên càng có kinh nghiệm và đáng tin cậy, bạn càng có thể mong đợi sự độc lập từ họ. 

Ngoài ra, nhiệm vụ càng quan trọng thì bạn, với tư cách là người lãnh đạo, cần phải cẩn trọng hơn trong việc trao quyền. Đây là một trong những quyết định quan trọng nhất mà bạn với tư cách là người lãnh đạo có thể đưa ra: cấp bao nhiêu quyền hạn và sự tự chủ.

Rõ ràng, đánh giá tốt việc giao phó trách nhiệm cho ai là điều tối quan trọng. Nó cũng rất cần thiết đối với sự phát triển cá nhân của người mà bạn đang ủy quyền và nó cũng rất quan trọng đối với sự phát triển của đội nhóm và toàn bộ tổ chức của bạn.

Dưới đây là các cấp độ của kỹ năng ủy quyền, từ thấp đến cao. Hãy nghĩ về điều này giống như cách bạn nghĩ về việc thiết lập mục tiêu. Nếu mục tiêu không đủ thách thức, nỗ lực sẽ giảm xuống; nếu mục tiêu không hợp lý, tinh thần sẽ đi xuống.

Cấp độ 1: Không cấp bất kỳ quyền hạn được ủy quyền nào

Dấu hiệu nhận biết: “Làm chính xác những gì tôi nói” hoặc “Làm theo hướng dẫn sau một cách chính xác. “

Cấp độ 2: Ủy quyền áp đặt

Dấu hiệu nhận biết: “Hãy xem xét điều này và cho tôi biết bạn định sẽ làm gì. Tôi sẽ quyết định.”

Cấp độ 3: Yêu cầu phân tích và đề xuất, nhưng bạn sẽ kiểm tra ý tưởng trước khi quyết định.

Dấu hiệu nhận biết: “Hãy cho tôi đề xuất của bạn và bất kỳ tùy chọn nào với ưu và nhược điểm của từng loại. Tôi sẽ liên hệ lại với bạn để đưa ra quyết định và cho bạn biết liệu bạn có thể tiếp tục hay không.”

Mức độ 4: Tin tưởng vào phán đoán, yêu cầu một quyết định được gợi ý, nhưng phải chờ góp ý từ bạn.

Dấu hiệu nhận biết: “Hãy phân tích tình hình, quyết định và cho tôi biết quyết định của bạn là gì, nhưng hãy chờ đợi ý kiến ​​của tôi.”

Cấp độ 5: Cho phép ảnh hưởng nhiều hơn đến bộ phận của nhân viên.

Dấu hiệu nhận biết: “Hãy quyết định và cho tôi biết quyết định của bạn, và hãy cứ tiếp tục trừ khi tôi nói không.”

Cấp độ 6: Bắt đầu trao quyền thực sự.

Dấu hiệu nhận biết: “Hãy quyết định và hành động, nhưng hãy cho tôi biết bạn đã làm gì. Hãy cập nhập cho tôi.”

Cấp độ 7: Ủy thác trách nhiệm hoạt động. Bạn có thể giao quyền tự do nhất trong khi vẫn giữ được sự tham gia thường xuyên.

Dấu hiệu nhận biết: “Quyết định và hành động. Bạn không phải phản hồi lại với tôi mỗi ngày, nhưng chúng tôi sẽ thiết lập các cột mốc báo cáo quan trọng”.

Cấp độ 8: Ủy thác trách nhiệm chiến lược. Mức độ tự do cao nhất mà bạn ủy quyền

Dấu hiệu nhận biết: “Quyết định những gì cần phải làm để thực hiện công việc hoặc quản lý dự án. Đó là trách nhiệm của bạn bây giờ. “

Chia sẻ

Đăng ký để nhận

Quà tặng
01 giờ huấn luyện
cùng các chuyên gia

Giỏ hàng

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping